Äiá»u Chá»nh Giá Thầu Trên AdWords

Äiá»u Chá»nh Giá Thầu Trên AdWords

Äiá»u Chá»nh Giá Thầu Trên AdWords

00:12: Nhấp chuột có giá trị nhiều hơn đối với bạn nếu nó đến từ thiết bị di động, vào một thời gian nhất định trong ngày hoặc từ các vị trí cụ thể không? Bằng cách cài đặt điều chỉnh giá thầu, bạn có thể tăng hoặc giảm giá thầu để kiểm soát nhiều hơn thời điểm và vị trí mà quảng cáo của mình được hiển thị 00:30: Vậy điều chỉnh giá thầu là gì? Điều chỉnh giá thầu là phần trăm tăng hoặc giảm bạn đặt được áp dụng tự động cho giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột trong các tình huống cụ thể. 00:40: Sau đây là ví dụ: Giả sử bạn đang quảng cáo một nhà hàng. Bạn biết rằng những người ở gần nhà hàng của bạn hơn có nhiều khả năng đến dùng bữa hơn so với những người ở xa. Do những nhấp chuột của họ giá trị hơn đối với bạn, bạn áp dụng điều chỉnh giá thầu để tăng giá thầu của bạn lên 50% cho những người trong phạm vi 5 km từ cửa hàng của bạn 01:02: Bạn cũng có thể sử dụng điều chỉnh giá thầu để nhắm mục tiêu đến các khách hàng sử dụng các thiết bị cụ thể hoặc tìm kiếm vào thời gian cụ thể trong ngày 01:14: Bạn cũng có thể kết hợp các điều chỉnh giá thầu. Ví dụ: nhắm vào những người đang tìm địa điểm ăn tối trên đường đi làm về -- khi kết thúc ngày làm việc-- và sử dụng thiết bị di động 01:24: Thêm cài đặt giá thầu rất nhanh và dễ. 01:28: Trước tiên, điều hướng đến tab Cài đặt của Chiến dịch bạn đang thực hiện thay đổi. 01: 34: Đảm bảo bạn đã chọn “Tất cả các tính năng” làm Loại chiến dịch 01:40: Sau đây, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá thầu “Thiết bị”, nhưng bạn có thể thấy có cùng các tùy chọn cho “Vị trí” và “Lịch quảng cáo” 01:51: Trong cột “Điều chỉnh giá thầu” bên cạnh “Thiết bị di động có trình duyệt hoàn chỉnh”, nhấp vào đường nét đứt và nhập phần trăm bạn muốn tăng hoặc giảm giá thầu của mình 02:02: Do bạn coi trọng lưu lượng truy cập trên thiết bị di động hơn so với máy tính để bàn, bạn sẽ tăng giá thầu của mình lên 20% cho thiết bị di động. Nhấp vào lưu Nhấp chuột có giá trị nhiều hơn đối với bạn nếu nó đến từ thiết bị di động, vào một thời gian nhất định trong ngày hoặc từ các vị trí cụ thể không? Sử dụng điều chỉnh giá thầu để tăng hoặc giảm giá thầu nhằm kiểm soát nhiều hơn thời điểm và vị trí mà quảng cáo của bạn được hiển thị. Tìm hiểu thêm tại https://support.google.com/adwords/answer/2732132 #AdWordsTips

By Vocalcom

Part 2 - Top 2013 Disaster Recovery Predictions

Call centers leveraging cloud telephony – including virtual or hosted call centers – enjoy maximized disaster recovery (DR) efforts. And businesses are rising to the cloud in astonishing numbers, especially when looking to protect private customer information. In fact, Gartner predicts that by the end of 2016, over 50 percent of all Global 1000 companies will have stored customer-sensitive data...
View Full Article