Hiá»u Lá»ch Sá»­ Giao Dá»ch Thanh Toán AdWords

Hiá»u Lá»ch Sá»­ Giao Dá»ch Thanh Toán AdWords

Hiá»u Lá»ch Sá»­ Giao Dá»ch Thanh Toán AdWords

Để truy cập vào trang lịch sử giao dịch tài khoản của bạn, hãy 1.Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng của màn hình. 2. Nhấp vào Thanh toán. 3. Nó sẽ đưa bạn đến trang Lịch sử giao dịch . Phía trên cùng của trang là bản tóm tắt các thông tin Thanh toán hiện tại của bạn. Phần "Số dư hiện tại " cho chúng ta biết: - Số dư tài khoản của bạn, bao gồm cả chi phí quảng cáo chưa thanh toán và bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện. - Nếu bạn thực hiện thanh toán để trả cho các chi phí quảng cáo trong tương lai, số dư sẽ thường sẽ là âm, ghi trong dấu ngoặc đơn. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn vẫn còn tiền. - Khi một khoản thanh toán được thực hiện, hệ thống sẽ hiển thị ngày tháng , số tiền và phương thức thanh toán được sử dụng của giao dịch thanh toán này của bạn Phần "Cách bạn thanh toán" cho thấy phương thức thanh toán của bạn, đó là loại thẻ bạn sử dụng để trả các hóa đơn của bạn Hồ sơ thanh toán bao gồm phần tên hoặc tên doanh nghiệp của bạn và địa chỉ doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn, VD như tình trạng thuế và địa chỉ thanh toán, bằng cách nhấn các hồ sơ Thanh toán phía bên trái. Cột ghi nợ cho thấy chi phí kết hợp , bao gồm các loại thuế, cho tất cả các chiến dịch của bạn trong một thời gian nhất định, trong trường hợp này là ngày hôm đó Cột tín dụng cho thấy : Số tiền thanh toán của bạn Chất lượng số nhấp chuột , dịch vụ , chương trình khuyến mại hoặc tài khoản có ngân sách bị chạy quá đã được áp dụng cho tài khoản của bạn Số Dư Cột này hiển thị số dư tài khoản của bạn . Mỗi khoản được tính bằng cách trừ đi số tiền trong cột Tín dụng từ số tiền trong cột ghi nợ Nếu bạn thực hiện thanh toán để trang trải chi phí trong tương lai , số dư sẽ thường được ghi âm, trong dấu ngoặc đơn. Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn vẫn còn tiền. Cột Số dư không ảnh hưởng các khoản thanh toán đang được tiến hành , và như vậy số tiền cuối cùng trong cột này đôi khi sẽ khác với số tiền thể hiện trong Bảng cân đối hiện tại hoặc cột số tiền còn lại. Nếu bạn muốn xem chi tiêu hàng tháng của bạn trên hóa đơn, chỉ cần nhấp vào số hóa đơn hàng tháng . Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang hóa đơn, bạn có thể in hoặc lưu lại. Hoá đơn bao gồm các khoản thanh toán bạn thực hiện với AdWords trong tháng, không có khoản bao nhiêu tiền chiến dịch của bạn đã tiêu hết trong một tháng Tìm hiểu thêm tại: https://support.google.com/adwords/answer/1704427 #AdWordsTips

By Vocalcom

4 Ways Big Data Analytics Drives Smarter Customer Service

Consumers nowadays are inundated with offers for products and services, especially when shopping online. It’s very common for a customer to see advertisements for products he or she may have recently searched for, but sometimes the marketing emails and pop-up ads are not necessarily in line with the consumer’s interests and may come across as more intrusive and annoying than...
View Full Article