Melloras nas filas de Microsoft Dynamics CRM, primavera de 2014

Melloras nas filas de Microsoft Dynamics CRM, primavera de 2014

Melloras nas filas de Microsoft Dynamics CRM, primavera de 2014

A continuación fornécese un vídeo de visión xeral acerca de como poden agora os xestores de atención ao cliente configurar filas para a creación automatizada e multicanle desde correos electrónicos e canles sociais en Microsoft Dynamics CRM. Tamén cubre o tema de como definir filas privadas, configurar funcións de creación de casos automáticas e ver unha visión xeral de todas as filas desde a grade de xestión do servizo. Para obter máis información, consulte: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323

By Vocalcom

6 Tips for Fixing a Poor Customer Service Experience

As most brands will tell you, the cost of a poor customer service experience is high. According to an American Express study, 55% of consumers have intended to make a purchase but eventually backed out due to a poor service experience. A GetSatisfaction study further found that 71% of customers eventually ended a business relationship due to poor service, while...
View Full Article
Questions?
We can help.