Microsoft Dynamics CRM â prehľad o spravovaní služieb, jar 2014

Microsoft Dynamics CRM â prehľad o spravovaní služieb, jar 2014

Microsoft Dynamics CRM â prehľad o spravovaní služieb, jar 2014

V tomto krátkom videu zistíte, ako môžete pracovníkom oddelenia služieb pre zákazníkov poskytnúť nástroje potrebné v rámci systému Microsoft Dynamics CRM. Pozrite sa, ako môžete všetko nastaviť na jednom mieste spravovania služieb – vrátane zmlúv o úrovni služieb a oprávnení. Okrem toho môžete nastaviť aj časovače s odpočítavaním na riešenie prípadov. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

Luxury Retailer Harrods Proves that Tablet Consumers Can be Easily Engaged

Tablets have triggered a paradigm shift in how we interact with customers today. They have not only opened the door for easier engagement, but making room for customer interactions to be more intimate, as well. Consider the insurance agent writing an estimate in the field, the sales rep giving a one-on-one presentation or the retail clerk helping a customer locate an...
View Full Article