Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â köförbättringar

Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â köförbättringar

Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â köförbättringar

Här är en video om hur kundansvariga nu kan konfigurera köer för automatisk generering från e-post och sociala kanaler i Microsoft Dynamics CRM. Den visar även hur du definierar privata köer, konfigurerar automatiska ärendegenereringsroller samt en översikt över alla köer från servicehanteringen. Mer information: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom