Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Berikut ialah gambaran keseluruhan video mengenai cara pengurus khidmat pelanggan boleh menyediakan baris untuk penciptaan automatik berbilang saluran dan saluran sosial dalam Microsoft Dynamics CRM. Ia turut meliputi cara untuk menentukan baris peribadi, menyedia peranan penciptaan kes automatik dan melihat gambaran keseluruhan semua baris dari grid pengurusan perkhidmatan. Untuk mendapatkan maklumat: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

6 Tips for Fixing a Poor Customer Service Experience

As most brands will tell you, the cost of a poor customer service experience is high. According to an American Express study, 55% of consumers have intended to make a purchase but eventually backed out due to a poor service experience. A GetSatisfaction study further found that 71% of customers eventually ended a business relationship due to poor service, while...
View Full Article