Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Berikut ialah gambaran keseluruhan video mengenai cara pengurus khidmat pelanggan boleh menyediakan baris untuk penciptaan automatik berbilang saluran dan saluran sosial dalam Microsoft Dynamics CRM. Ia turut meliputi cara untuk menentukan baris peribadi, menyedia peranan penciptaan kes automatik dan melihat gambaran keseluruhan semua baris dari grid pengurusan perkhidmatan. Untuk mendapatkan maklumat: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

Salesforce.com Continues Its Social, Mobile Movement

Companies everywhere have come to embrace the power of both mobile and social technology. And with the recent reveal of its new Communities module, Salesforce.com – a proud Vocalcom CRM partner – continues to raise the bar as a pioneer in this revolutionary technological space. Armed with cloud technology for the purposes of increasing sales, marketing and service, the new...
View Full Article