Pregled upravljanja uslugom Microsoft Dynamics CRM za proleÄe 2014.

Pregled upravljanja uslugom Microsoft Dynamics CRM za proleÄe 2014.

Pregled upravljanja uslugom Microsoft Dynamics CRM za proleÄe 2014.

U ovom kratkom video zapisu možete da naučite kako da obezbedite agentima korisničke službe alatke koje su im potrebne u programu Microsoft Dynamics CRM. Pogledajte kako da podesite sve na jednom mestu za upravljanje uslugama, uključujući SLA-ove i prava, kao i tajmere sa odbrojavanjem za rešavanje predmeta. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323

By Vocalcom