Rýchle tipy pre aplikáciu CRM pre tablety

Rýchle tipy pre aplikáciu CRM pre tablety

Rýchle tipy pre aplikáciu CRM pre tablety

Uvádzame niekoľko rýchlych tipov na používanie aplikácie CRM pre tablety, ktoré možno nepoznáte. Informácie o inštalácii a používaní aplikácie CRM pre tablety nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296267 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

The Wait is Over: Callbacks are Key to Efficient Customer Service

Customer service has evolved beyond the days of only calling for support, as modern-day customers may typically choose from multiple channels for service. Despite the choice in channels, voice certainly remains a preferred channel for support—especially when service situations become complex. An American Express study found that 46% of customers prefer to talk to customer service agents over the phone...
View Full Article