Rýchle tipy pre aplikáciu CRM pre tablety

Rýchle tipy pre aplikáciu CRM pre tablety

Rýchle tipy pre aplikáciu CRM pre tablety

Uvádzame niekoľko rýchlych tipov na používanie aplikácie CRM pre tablety, ktoré možno nepoznáte. Informácie o inštalácii a používaní aplikácie CRM pre tablety nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296267 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

Empowering Customers to Become Brand Advocates

When companies deliver an excellent customer service experience, sales improve and loyalty is often won. The savvy company, however, will never lose sight of providing an optimal customer experience and strive toward an additional goal: turning those satisfied customers into true brand advocates. In today's omnichannel world, customers have more power than ever before with their freedom to voice concerns...
View Full Article