Snabbtips för CRM 2013: Få snabb åtkomst till kunddata i Microsoft Dynamics CRM

Snabbtips för CRM 2013: Få snabb åtkomst till kunddata i Microsoft Dynamics CRM

Snabbtips för CRM 2013: Få snabb åtkomst till kunddata i Microsoft Dynamics CRM

Varför finns det så många paneler? Lär dig hur du snabbt navigerar till de kunddata som är viktigast för dig nu när det inte längre finns navigeringsfönster i Microsoft Dynamics CRM. Fler tips finns på www.CRMcustomercenter.com.

By Vocalcom

The Rising Dominance of Messaging Apps for Customer Service

Customer service practices are always evolving, often due to new technologies that simplify and enhance the customer experience. Yet, with the hot new trend of conversational commerce, familiar names are surfacing as prime channels for customer engagement. The development of chat bots for customer service is certainly a technological advancement, but the platforms that host them are anything but new....
View Full Article