Snabbtips för CRM 2013: Lägg till ny information via genvägar i Microsoft Dynamics CRM

Snabbtips för CRM 2013: Lägg till ny information via genvägar i Microsoft Dynamics CRM

Snabbtips för CRM 2013: Lägg till ny information via genvägar i Microsoft Dynamics CRM

Använd den här genvägen för att fånga viktiga datapunkter när du anger ny information, som en ny avtalad tid eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Du kan gå tillbaka och fylla i den saknade informationen senare när du har mer tid. Fler tips finns på www.CRMcustomercenter.com.

By Vocalcom

5 Ways the Internet of Things Will Revolutionize Contact Centers

In today’s increasingly wireless world, technology has paved the way for the rise of the Internet of Things, or IoT. This technology can best be described as when the internet is connected to physical objects, rendering them “smart objects” with the ability to sensor, process, and act upon data. Many household objects are already equipped with sensors that promote safety...
View Full Article