CaÌch taÌi hoaÌ ÄoÌn hoaÌ£Ìc bieÌn lai thanh toaÌn

CaÌch taÌi hoaÌ ÄoÌn hoaÌ£Ìc bieÌn lai thanh toaÌn

CaÌch taÌi hoaÌ ÄoÌn hoaÌ£Ìc bieÌn lai thanh toaÌn

Tìm hiểu vị trí để tìm hóa đơn AdWords của bạn trong tháng hoặc biên lai cho bất kỳ thanh toán nào. Đọc hướng dẫn đầy đủ tại https://support.google.com/adwords/an.... #AdWordstips Cân bằng sổ sách của bạn bằng cách tải biên lai thanh toán hoặc hóa đơn hàng tháng. Biên lai có sẵn ngay sau khi thanh toán của bạn hoàn tất và hóa đơn hàng tháng cho tháng trước đó có sẵn vào ngày làm việc thứ năm của tháng tiếp theo. Mặc dù chúng tôi không thể gửi hóa đơn và biên lai cho bạn trực tiếp qua thư hoặc email, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng trên trang "lịch sử giao dịch" thanh toán của mình. Để đến đó, hãy đăng nhập vào tài khoản, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn "Thanh toán". Sau đó, điều chỉnh phạm vi ngày của bảng để bảng bao gồm phạm vi thời gian mà bạn muốn tải hóa đơn hoặc biên lai. Nếu bạn muốn có hóa đơn, hãy cuộn qua bảng cho đến khi tìm thấy tháng bạn đang tìm kiếm. Sau đó, nhấp vào liên kết của số hóa đơn xuất hiện bên cạnh "Hóa đơn hàng tháng". Nếu bạn đang cố gắng tải hóa đơn của tháng trước sớm hơn ngày thứ năm của tháng hiện tại, thì bạn sẽ thấy thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" thay vì liên kết hóa đơn. Để in hóa đơn, hãy nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn "In". Để lưu hóa đơn, hãy nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn "Lưu dưới dạng" Nếu bạn muốn có biên lai thanh toán, hãy cuộn qua bảng cho đến khi tìm thấy thanh toán bạn đang tìm kiếm. Sau đó, nhấp vào biên lai thanh toán đó. Cũng giống với hóa đơn, cài đặt trình duyệt của bạn phải cho phép cửa sổ bật lên để mở biên lai. Biên lai của bạn sẽ mở trong một tab hoặc cửa sổ mới. Nhấp chuột phải vào biên lai để in hoặc lưu biên lai đó. Bây giờ, bạn đã biết cách tải hóa đơn và biên lai thanh toán, bạn đã sẵn sàng để làm việc với sổ sách kế toán của mình! Để biết thêm thông tin về thanh toán, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp AdWords. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để tải các video về mẹo AdWords mới nhất.

By Vocalcom

What is Predictive Technology?

When it comes to call center technology today, there are more options than ever of which business execs and decision makers can choose. One form of telemarketing software that has been noted and praised for its effectiveness is predictive dialer technology. However, some businesses are still unsure as to what exactly this technology is, its benefits and what it does....
View Full Article