Kratki saveti za CRM za tablete

Kratki saveti za CRM za tablete

Kratki saveti za CRM za tablete

Evo nekoliko kratkih saveta u vezi sa korišćenjem programa CRM za tablete koje možda ne znate. Više informacija o instaliranju i korišćenju programa CRM za tablete potražite na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=296267 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom