Melloras nas filas de Microsoft Dynamics CRM, primavera de 2014

Melloras nas filas de Microsoft Dynamics CRM, primavera de 2014

Melloras nas filas de Microsoft Dynamics CRM, primavera de 2014

A continuación fornécese un vídeo de visión xeral acerca de como poden agora os xestores de atención ao cliente configurar filas para a creación automatizada e multicanle desde correos electrónicos e canles sociais en Microsoft Dynamics CRM. Tamén cubre o tema de como definir filas privadas, configurar funcións de creación de casos automáticas e ver unha visión xeral de todas as filas desde a grade de xestión do servizo. Para obter máis información, consulte: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323

By Vocalcom

6 Tips for Optimal Mobile Customer Engagement

It’s no secret that mobile use is on a steady rise. The latest KPCB mobile technology trends report found that, as of May 2015, mobile digital media time in the U.S. is much higher at 51% compared to desktop at 42%. Consumers are also turning to their mobile devices for product research and purchases: Prosper Mobile Insights indicates that 81%...
View Full Article