Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â översikt över servicehantering

Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â översikt över servicehantering

Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â översikt över servicehantering

I den här korta videon lär du dig hur du kan ge dina kundtjänsthandläggare verktygen de behöver i Microsoft Dynamics CRM. Se hur du kan konfigurera allt på en servicehanteringsplats, inklusive SLA:er och berättiganden, och nedräkningstimers för ärendestängning. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

What is Customer Relationship Management?

From BPO and IP to CEM and SIP, call center jargon often seems like a dizzying maze of mysterious acronyms. Today, we’re focusing on one of them: CRM, or Customer Relationship Management. First, let’s clarify exactly what is meant by customer relationship management. Our own CRM partner, Salesforce, excellently defines the term in a recent blog post, comparing it to...
View Full Article