Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â översikt över servicehantering

Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â översikt över servicehantering

Microsoft Dynamics CRM Spring '14 â översikt över servicehantering

I den här korta videon lär du dig hur du kan ge dina kundtjänsthandläggare verktygen de behöver i Microsoft Dynamics CRM. Se hur du kan konfigurera allt på en servicehanteringsplats, inklusive SLA:er och berättiganden, och nedräkningstimers för ärendestängning. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom