Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Berikut ialah gambaran keseluruhan video mengenai cara pengurus khidmat pelanggan boleh menyediakan baris untuk penciptaan automatik berbilang saluran dan saluran sosial dalam Microsoft Dynamics CRM. Ia turut meliputi cara untuk menentukan baris peribadi, menyedia peranan penciptaan kes automatik dan melihat gambaran keseluruhan semua baris dari grid pengurusan perkhidmatan. Untuk mendapatkan maklumat: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom