Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Peningkatan Baris Microsoft Dynamics CRM Spring '14

Berikut ialah gambaran keseluruhan video mengenai cara pengurus khidmat pelanggan boleh menyediakan baris untuk penciptaan automatik berbilang saluran dan saluran sosial dalam Microsoft Dynamics CRM. Ia turut meliputi cara untuk menentukan baris peribadi, menyedia peranan penciptaan kes automatik dan melihat gambaran keseluruhan semua baris dari grid pengurusan perkhidmatan. Untuk mendapatkan maklumat: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=394323 http://www.CRMcustomercenter.com

By Vocalcom

Leverage Proactive Communication when Speaking with Customers

It should go without saying that proactive communication is an extremely important part of the overall customer communication process. Implementing proactive communication is critical for any company that is currently leveraging the flexibility and versatility of a virtual call center solution. For example, the role that virtual call center agents play is vital when it comes to which channels customers...
View Full Article