Snabbtips för CRM 2013: Få snabb åtkomst till kunddata i Microsoft Dynamics CRM

Snabbtips för CRM 2013: Få snabb åtkomst till kunddata i Microsoft Dynamics CRM

Snabbtips för CRM 2013: Få snabb åtkomst till kunddata i Microsoft Dynamics CRM

Varför finns det så många paneler? Lär dig hur du snabbt navigerar till de kunddata som är viktigast för dig nu när det inte längre finns navigeringsfönster i Microsoft Dynamics CRM. Fler tips finns på www.CRMcustomercenter.com.

By Vocalcom

Cracking Down on Customer Churn

Customer retention is unquestionably a huge concern and one that should be under constant evaluation and scrutiny. For the call center manager, driving customer retention not only means boosting profit, but dodging the costly bullet of losing a customer to a competitor (as many veterans in the space know from experience, it’s cheaper to keep a client than to cultivate...
View Full Article